1

4  
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

 

PATVIRTINTA
VšĮ Kazlų Rūdos  ligoninės  direktoriaus
2015 m. gruodžio 31 d.  įsakymu Nr. VĮ-3

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS LIGONINĖS 
                    KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2016 – 2019 M. PLANAS

 

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo laikas

Atsakingi asmenys

1.

Supažindinimas su korupcijos prevencijos Lietuvos sveikatos sistemoje programa

Supažindinti ligoninės darbuotojus su galiojančiais teisės aktais

Nuolat

Korupcijos prevencijos komisijos nariai ir skyrių vedėjai

2.

Informacijos, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, paskelbimas ligoninės informacijos sklaidos vietose, internetinėje svetainėje.
Lig. adm.tel. (8-343)  96 061
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  
SAM nemok. tel.8 800 66004
STT  tel.(8 5) 266 3333,
el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
faks. (8 5) 266 3307 

Suteikti galimybę visuomenės nariams žinoti, kur kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis

Nuolat

Asmuo, prižiūrintis ligoninės internetinę svetainę

3.

Rengiamų tvarkų, procedūrų, reglamentuojančių santykius, kuriuose yra galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinis vertinimas

Išvengti korupcijos prielaidų

Parengus dokumentų projektus

Vidaus med.audito grupė

4.

Ligoninėje patvirtintų tvarkų procedūrų tobulinimas

Nustatyti galimas korupcijos prielaidas

Nuolat

Vidaus med.audito grupė

5.

Antikorupcinių nuostatų taikymas GKK, ligoninės skyrių veikloje, viešųjų pirkimų komisijos veikloje bei nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo procedūroje

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms

Nuolat

Ligoninės direktorius, korupcijos prevencijos komisijos nariai

6.

Darbuotojų pareiginių nuostatų peržiūrėjimas ir, esant būtinybei, įtraukimas antikorupciniu požiūriu svarbių nuostatų bei teisinių atsakomybės priemonių

Apibrėžti antikorupcines nuostatas bei teisines atsakomybės priemones

2016 – 2019 m.

Ligoninės administratorius

7.

Pareiškimų, pranešimų bei skundų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikaltamų veikų nagrinėjimas

Išnagrinėti skundų, pareiškimų bei pranešimų atsiradimo priežastis ir numatyti jų pašalinimo priemones

Gavus skundą, pareiškimą, pranešimą, pasiūlymą

Vidaus med.audito grupė, korupcijos prevencijos komisijos nariais

8.

Privalomos informacijos apie mokamas sveikatos priežiūros paslaugas ligoninėje teikimo pacientams užtikrinimas

Pateikti teisingą informaciją apie mokamas sveikatos priežiūros paslaugas

Nuolat

Gydytojai,  slaugos administratoriai

9.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2016 – 2019 metų priemonių planą.
www.krlig.lt 

Užtikrinti viešumą ir informuoti visuomenę apie įvykdytas ir / ar vykdomas korupcijos prevencijos priemones

Atnaujinus

Asmuo, atsakingas už internetinės svetainės duomenų atnaujinimą

10.

Informacijos apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones paskelbimas

Informuoti visuomenę apie įvykdytas ir / ar vykdomas korupcijos prevencijos priemones

Nuolat

Administracija

11.

Ligoninėje, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą

Informuoti SAM korupcijos prevencijos skyrių apie atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo medžiagą

Parengus korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą

Įstaigos vadovas

12.

Visose ligoninės informacijos skelbimo vietose, taip pat ir internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Korupcijos prevencijos priemonių viešinimas

Nuolat

Įstaigos vadovas

13.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą, STT ir SAM  įstaigos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka

Informuoti įstaigos vadovą, STT ir SAM

Gavus pranešimą

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

14.

Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos  sveikatos priežiūros sistemoje priemonių

Informuoti įstaigos vadovą

Gavus pasiūlymą

Korupcijos prevencijos komisijos nariai

15.

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo

Informuoti įstaigos vadovą

Gavus pasiūlymą ar pranešimą, informaciją teikti kas ketvirtį

Korupcijos prevencijos komisijos nariai

16.

Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos klausimais

Metodinės pagalbos gavimui

Nuolat

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

__________________________

 

 
Copyright © 2009 Kazlų Rūdos Ligoninė
Svetainių kūrimas: Dizaino Arkliukas